Korzyści Certyfikatu Jakości

Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety jest rodzajem elitarnego klubu wytwórców zainteresowanych najwyższymi standardami wytwarzania, promocji i dystrybucji oraz odpowiedzialnością za zdrowie pacjentów.  Przynależność do niego ma być swoistym znakiem jakości. Powstał z inicjatywy Narodowego Instytutu Leków jako odpowiedź na potrzebę regulacji rynku preparatów nie będących lekami a zbyt często udających leki.

Podstawowym celem klastra jest: promocja branży, większe możliwości projektowe, wymiana wiedzy
i doświadczeń oraz wzrost współpracy.

Dawno zauważono, że najlepsze efekty ekonomiczne przynosi połączenie dynamiki przedsiębiorców
z osiągnięciami nauki i techniki. W dzisiejszych czasach wiedza może stanowić kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej, a przepływ informacji jest niezwykle istotny w gospodarce opartej na wiedzy.

Mocną stroną uczestnictwa w Klastrze jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia naukowo-badawczego NIL, który zapewnia dostęp do informacji o rozwoju rynku i nowych technologiach, możliwość doskonalenia kadry, wymianę doświadczeń oraz transfer dobrych praktyk, ułatwienie
w dyfuzji innowacji i możliwość realizowania badań.

Certyfikat Klastra jest gwarancją jakości i oznacza, że roślinne produkty lecznicze i suplementy diety spełniają obowiązujące normy wytwarzania, ich skład jest zgodny z zadeklarowanym a stosowanie jest bezpieczne dla pacjenta.

Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ suplementy diety nie są lekami – wg definicji są to produkty spożywcze, których zadaniem jest uzupełnianie codziennej diety w substancje odżywcze, witaminy
i minerały; nie przechodzą skomplikowanej procedury rejestracyjnej takiej jak leki – są jedynie zgłaszane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Mimo, że nie są lekami w wielu przypadkach skutecznie je udają.

Podobieństwo do leków i intensywna reklama powodują, że są traktowane jak łatwo dostępne leki
bez recepty stanowiące panaceum na wszystko.

Logo klastra na produkcie gwarantuje, że produkt ten jest przebadany, bezpieczny i najwyższej jakości. Kupując certyfikowane produkty z logo klastra pacjent ma pewność, że trafiają do niego najlepsze produkty roślinne i suplementy diety.