Zgłoszenie produktu do certyfikacji

W celu zgłoszenia produktu do certyfikacji należy wypłenić poniżej zamieszczony formularz, a następnie wysłać na adres mailowy (klaster@nil.gov.pl) lub pocztowy Narodowego Instytutu Leków.

Formularz zgłoszeniowy