O klastrze

Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych powstał w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności w branży farmaceutyczno-zielarskiej.

Działalność Klastra ma na celu poszukiwanie nowatorskich rozwiązań umożliwiających wytwarzanie
i wprowadzanie do obrotu skutecznych roślinnych produktów leczniczych najwyższej jakości,
co podniesie innowacyjność i konkurencyjność nowego na polskim rynku powiązania kooperacyjnego.

Główne cele i zadania Klastra:

 • Stworzenie możliwości korzystania z infrastruktury badawczej i najnowszych technologii produkcji
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji najlepszych praktyk produkcji roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety
 • Informowanie o źródłach pochodzenia i dystrybucji roślinnych produktów leczniczych
  i suplementów diety
 • Opiniowanie na temat bieżących uregulowań prawnych
 • Tworzenie warunków dla transferu wiedzy i nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw,
  we współpracy ze środowiskiem naukowo – badawczym.
 • Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczących w klastrze
 • Promowanie współpracy, wymiany i transferu wiedzy między sektorem nauki i przemysłu

Poznaj korzyści Certyfikatu Jakości