cena                                                                                                      czynność

wstępna ocena dokumentacji jednego produktu                               500 zł netto

ocena dokumentacji jednego produktu                                                500 zł netto, za każdy składnik produktu, nie więcej niż 5000 zł

wydanie Certyfikatu Jakości dla jednego produktu                          5000 zł netto

przedłużenie terminu ważności Certyfikatu Jakości                         1500 zł netto

badania  (§ 3 ust. 5, § 3 ust. 6, § 4 ust. 2 Regulaminu)                      koszt próbki + cena badań zgodnie z Cennikiem obowiązującym w NIL