NP Pharma sp. z o.o.

NP Pharma sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecki tel. 0-29 644 29 00 fax. 0-29 745 39 95 www.np-pharma.pl

DARY NATURY

ul. Koryciny 73, 17-315 Grodzisk tel. 0-85 656 90 21 fax. 0-85 656 83 64 www.darynatury.pl

Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34 00-725 Warszawa Sekretariat dyrekcji tel. 22 85 14 369 tel. 22 85 14 496 fax 22 84 10 652 www.nil.gov.pl