Opłaty

czynność cena
wstępna ocena dokumentacji jednego produktu 500 zł netto
ocena dokumentacji jednego produktu 500 zł netto
za każdy składnik produktu,
nie więcej niż 5000 zł
wydanie Certyfikatu Jakości dla jednego produktu 5000 zł netto
przedłużenie terminu ważności Certyfikatu Jakości dla jednego produktu 1500 zł netto
badania  (§ 3 ust. 5, § 3 ust. 6, § 4 ust. 2 Regulaminu) koszt próbki + cena badań
zgodnie z Cennikiem obowiązującym w NIL